Spesialist med lange tradisjoner

Mange spesielle og krevende oppdrag har gjort at selskapet har utviklet egne maskiner og utstyr. Med lydhøre produsenter på laget, får Entreprenørservice AS nå levert ”hyllevare”.